Wednesday, June 15, 2011

Jodoh ditangan Allah


"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah 
(Az-Zariyat, ayat 49)


“Sesungguhnya yang demikian itu (jodoh dalam pasangan suami dan isteri) terdapat pelajaran-pelajaran (dari tanda-tanda Kekuasaan Allah) bagi siapa saja yang berpikir.” (Ar-Rum, ayat 21)


No comments:

Post a Comment